Eerste themabijeenkomsten groot succes

Op 1 en 8 november hebben de drie themabijeenkomsten plaatsgevonden. Samen met onze relaties hebben we onder meer gekeken naar productontwikkelingen die dit jaar hebben plaatsgevonden, zijn onderling ervaringen uitgewisseld en zijn nieuwe ideeën besproken. Vanuit BakerWare kijken we terug op geslaagde bijeenkomsten. De inhoudelijke en interactieve delen waren zeer waardevol. 

Bij iedere themadag is een groot deel van de tijd besteed aan het nadenken over mogelijke verbeteringen en doorontwikkeling van producten. Aan de hand van de vraag: ‘Wat maakt jouw werk gemakkelijker?’ is in groepjes verder nagedacht over ontwikkelingen en mogelijke functionele verbeteringen. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal ideeën wat een mooie voedingsbodem is om verder uit te werken.

Frontoffice

Bij de themabijeenkomst Frontoffice is onder andere gekeken naar de ‘Flexibele E-Formulieren binnen het Burger- en bedrijvenportaal’. Nieuw ten opzichte van de huidige E-Formulieren is dat organisaties zelf de E-Formulieren kunnen beheren. Daarnaast zullen de Flexibele E-Formulieren vanuit het Burger- en bedrijvenportaal, achter DigiD en E-Herkenning, worden aangeboden aan burgers en bedrijven. Ook vindt er optimale interactie met de belastingapplicatie plaats door de pre-fill van gegevens en automatische verwerking van ingevulde gegevens naar de belastingapplicatie. Tevens is tijdens deze bijeenkomst het Klant- en objectendossier aan bod geweest en is de functionaliteit van de beheerschermen in Digitale Post inhoudelijk besproken.

Invordering en kwijtschelding

Tijdens de themabijeenkomst Invorderen en kwijtschelding is onder meer de ‘iDEAL betaallink via e-mail en sms’ toegelicht. Een oplossing waarmee medewerkers direct vanuit het Medewerkersportaal een iDEAL betaal-link kunnen versturen naar een belastingplichtige. Ook zijn nieuwe mogelijkheden van het Burger- en bedrijvenportaal gedemonstreerd en is de oplossing ‘Vroegtijdige schuldsanering’ toegelicht. Met ‘Vroegtijdige schuldsanering (Vroeg erop af)’ wordt vroegtijdig gesignaleerd of iemand mogelijk in de schuldenproblematiek zit. Deze analyses worden middels geautomatiseerd lijstwerk tijdig vanuit het Medewerkersportaal aan schuldhulpverleners aangeboden.

Heffen en gegevensbeheer (inclusief WOZ)

Bij de laatste themabijeenkomst Heffen en gegevensbeheer (inclusief WOZ) is onder andere gekeken naar de ‘Slimme bezwaarsturing’ binnen het Burger- en bedrijvenportaal. Hiermee worden burgers en bedrijven die bezwaar indienen in het Burger- en bedrijvenportaal ‘meegenomen’ in het bezwaarproces waarbij de juiste informatie getoond wordt en logische vervolgacties plaatsvinden. Ook is tijdens deze bijeenkomst het ‘Gemachtigde portaal’ gepresenteerd. Via dit portaal kunnen NoCureNoPay organisaties digitaal bezwaar indienen. Er wordt direct een bevestigingsmail gestuurd en de ingediende bezwaren en machtigingen worden eenvoudig gecontroleerd en verwerkt. Via het Gemachtigde portaal worden de taxatieverslagen getoond, kunnen online bezwaren worden aangevuld of ingetrokken en worden hoordata vastgelegd en bijgehouden. Dit is een efficiënte oplossing waardoor uw organisatie bijvoorbeeld veel minder papierwerk hoeft af te handelen.

In het voorjaar organiseren we deze themabijeenkomsten weer waarbij het uitwisselen van ervaringen en best practices een belangrijk onderdeel vormt.