GBLT Zwolle

Het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) in Zwolle gebruikt al sinds de oprichting een groot aantal oplossingen van BakerWare. GBLT heft en int waterschaps- en gemeentelijke belastingen voor zeven waterschappen en vijf gemeenten. Voor deze gemeenten geeft GBLT ook uitvoering aan de Wet WOZ. Jaarlijks worden ca. 2,7 miljoen aanslagen opgelegd aan inwoners en bedrijven uit de provincie Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel en Drenthe.

Webis DMS
GBLT ontwikkelde samen met BakerWare een Document Management Systeem. Documentbeheer en dossiervorming zijn belangrijke aspecten binnen dit systeem. Door de integratie met het klantenportaal (Portal) vormt het DMS een geïntegreerd geheel en de basis voor zaakgericht werken binnen GBLT.Het DMS voldoet aan de wettelijke bewaartermijnen volgens de archiefwet. Ook is het DMS voorbereid op de juiste NEN normering voor Document Management. GBLT gebruikt het DMS onder andere voor het opslaan van poststukken in dossiers. Het aanmaken van brieven en vastleggen in bijbehorende dossiers en het genereren van standaard temptaties en deze onderhouden voor de organisatie.