Koppeling Kadaster

Met de Kadasterkoppeling wordt er een directe koppeling gelegd tussen de gegevens uit de belastingdatabase en KIK-inzage van het kadaster. Met deze optie kunt u direct vanuit de klantkaart in de portal, online het kadaster raadplegen zonder tussenkomst van andere webpagina’s of het invoeren van extra zoekgegevens. Deze gegevens worden direct getoond in de Portal. Op basis van de gegevens van de klant, maar ook van alle eigendommen van het betreffende klant kunnen de volgende gegevens realtime geraadpleegd worden:

• Afschrift uit de registers;
• Kadastraal bericht object;
• Kadastraal bericht persoon;
• Hypothecair bericht object;
• Koopsommenoverzicht;
• Uittreksel kadastrale kaart.

Negatieve mededeling
Via KIK-inzage kunt u controleren of een persoon objecten op naam heeft staan in de Basisregistratie Kadaster. Zijn er geen treffers? Dan ontvangt u een automatisch gegenereerde negatieve mededeling. KIK-inzage valt onder de budgetfinanciering voor overheidsorganisaties, hierdoor zijn er géén kosten per opvraag. Wanneer de partner bekend is, kunnen deze gegevens wederom geraadpleegd worden.