webis

BakerWare Belastingbalie

De Belastingbalie van BakerWare geeft de mogelijkheid om overal en altijd online belastingzaken te regelen. Op ieder gewenst moment kan er op een veilige manier ingelogd worden met bijvoorbeeld DigiD of eHerkenning.

De Belastingbalie toont actuele gegevens via een koppeling met de belasting- en waarderen applicatie en kan alle gewenste informatie tonen. Daarnaast geeft de Belastingbalie een overzicht van de aanslag- en WOZ-gegevens en kunnen aanslagbiljetten en taxatieverslagen geraadpleegd worden.

Met de selfservice eDiensten kan onder meer het aan- of afmelden van een hond, indienen van bezwaar of het aanvragen van kwijtschelding geheel digitaal met een volledig geautomatiseerde verwerking in de belastingapplicatie. Daarnaast zijn er nog een tal van andere eDiensten beschikbaar binnen de Belastingbalie.

Een koppeling met een Zaaksysteem behoort ook tot de mogelijkheden, hierdoor worden documenten (inclusief bijlagen) die resulteren uit een verzoek of actie direct aan een Zaak gekoppeld en opgeslagen. Alle documenten worden hierdoor op één plek gearchiveerd!

Mijn WOZ
Met ‘Mijn WOZ’ meer informatie geven over de WOZ? En WOZ-bezwaarschriften verrijken met een inpandige opname? Met de BakerWare Belastingbalie kun je digitaal diverse inlichtingenformulieren, waaronder Voormelding WOZ, laten invullen en tevens meer inzicht geven via ‘Mijn WOZ’. Denk hierbij aan een overzicht van alle objecten waarvoor direct online het taxatieverslag beschikbaar is.

Alle wenselijke formulieren zijn eenvoudig en flexibel op maat in te richten, dit kun je zelf of wij doen het voor je. Deze formulieren zijn te koppelen aan de ‘Mijn WOZ’ pagina. Geef hiermee vooraf inzicht in de waardeopbouw via een Voormelding WOZ en kun je WOZ-bezwaren, ook als ze zijn ingediend via een No Cure No Pay bureau, opvolgen door een inwoner zelf een inpandige opnamen te laten doen.

Enkele mogelijkheden

  • Online inzicht geven in alle wenselijke gegevens en documenten
  • Veel beschikbare selfservice eDiensten
  • Integratie van alle inlichtingenformulieren
  • Mogelijkheid om direct foto’s te maken en toe te voegen aan digitaal formulier
  • Via QR-code direct verwijzen naar bijvoorbeeld Bezwaar, Kwijtschelding of ‘Mijn WOZ’
  • Beschikbaar voor gebruik via telefoon, tablet en pc
  • Koppelen aan bestaande workflow, Zaaksysteem en KCC
  • Geautomatiseerde verwerking in belastingapplicatie

Op dit moment maken inwoners van meer dan 100 gemeenten gebruik van de uitgebreide mogelijkheden die de Belastingbalie biedt.

Nieuwsgierig geworden en benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact op met Guido (06-51032658 / guido.plaggenborg@bakerware.nl) of Marco (06-20506189 / marco.van.beek@bakerware.nl).