webis

BeMus

Algemene eigenschappen van Bemus

BeMuS staat voor Bedrijven Mutaties Systeem. Met BeMuS bent u in staat om in een handomdraai alle belangrijke gegevens van een bedrijf op te roepen. Tevens kunt u brieven, mailingen en enquêtes aanmaken met een herinneringsbrief, mochten bedrijven niet reageren. Het programma BeMuS bestaat uit twee gedeelten. Een gebruikersdeel en een beheerdersdeel. Het gebruikersdeel stelt gebruikers in staat om snel de actuele KvK gegevens te raadplegen. Met het beheerdersdeel kunt u mailingen etc. aanmaken. Tevens kunnen hiermee de laatste KvK gegevens inlezen of raadplegen. Ook kunt u op basis van zelf in te richten templates bedrijven detecteren die voldoen aan een bepaalde mutatie. U kunt hierbij denken aan een selectie van bedrijven die b.v. groeien waardoor ze wel interessant zijn voor uw organisatie. De applicatie kan zowel overweg met de traditionele wijze van uitwisseling van gegevens met de Kamer van Koophandel als wel met het komende NHR (Nieuw Handelsregister).

Functionaliteit van BeMuS:

 • Inlezen van KvK gegevens of NHR gegevens, inclusief alle mutaties;
 • Automatische verhuissignalering met historische gegevens;
 • Selecteren op BIK (Bedrijfsindeling Kamers van Koophandel);
 • Direct oproepbaar KvK bestand vanuit elke werkplek;
 • Desgewenst koppelingen met bestaande systemen te realiseren;
 • Zeer gebruikersvriendelijke webbased software;
 • Maken van mailingen / enquêtes alleen voor die bedrijven die voor uw organisatie van belang zijn;
 • Herinneringen voor die bedrijven die niet gereageerd hebben op een mailing/enquête;
 • Zelf te definiëren overzichten en rapporten in een handomdraai;
 • Genereren van een gefilterd KvK bestand voor gebruik in externe systemen waarin slechts de gefilterde gegevens nodig zijn;
 • Vergelijking met diverse externe systemen, belastingsystemen, waterverbruiken, vergunningen, etc.

Verwerken van de initiële gegevens van NHR/KvK in een belastingsysteem

Voordeel voor het verwerken van nieuwe bedrijven in BeMuS in plaats van direct in het Belastingsysteem:

 • Middels filters kan men bepaalde bedrijfscategorieën filteren;
 • Door een vergelijking te doen op basis van enkele kenmerken kan men detecteren of een bedrijf wel of niet reeds voorkomt in het belastingsysteem;
 • Eventueel kan men een lijst maken met bedrijven uit het belastingsysteem met daarbij het gevonden KvK nummer. Dit om het invoeren van de nummers eenvoudig te maken.

Snel van start met KvK//NHR-gegevens in een belastingsysteem

 • KvK/NHR gegevens inlezen in BeMuS;
 • De juiste bedrijven er uit filteren binnen BeMuS;
 • Automatisch controleren of bedrijven reeds bestaan in het belastingsysteem;
 • Automatisch controleren of bedrijven op het bedrijfsobject gevestigd is (middels WOZ koppeling);
 • Automatisch controleren of bedrijven ook een waterverbruik hebben. (Waterbankkoppeling);
 • Bedrijven waarvan blijkt dat ze nog niet zijn opgenomen in het belastingsysteem automatisch een enquête versturen via mail of post;
 • Alle bedrijven waaruit onderzoek blijkt dat ze moeten worden opgenomen, automatisch opnemen in het belastingsysteem. Direct middels een export vanuit BeMuS naar de KvK importmodule van het belastingsysteem.

De lijst is niet uitputtend maar geeft een idee hoe het een en ander voor u kan werken.

Voordelen om gebruik te maken van de BeMuS module

 • Niet alle aangeleverde bedrijven hoeven verwerkt te worden. BeMuS kan een groot aantal bedrijven filteren die niet van belang zijn voor de WVOB heffing. (middels BIK-codes en aantal personeelsleden);
 • Door een vergelijking van BeMuS met het belastingsysteem kan snel worden gedetecteerd of een bedrijf reeds is opgenomen in het belastingsysteem. Indien dit het geval is, kan hiervoor het kvk-nummer als link worden toegevoegd in het belastingsysteem;
 • Iedereen binnen uw gemeente, waterschap of belastingkantoor kan middels intranet toegang krijgen tot de BeMuS gegevens;
 • Het wordt eenvoudig mogelijk om in de vergelijking ook waterverbruik op te nemen.

Samenvattend is BeMuS de ideale oplossing om uw bedrijfsgegevens op orde te krijgen en te houden. Geen enkele pakket of gegevensmagazijn evenaart deze functionaliteit voor u als gegevensbeheerder