webis

E-betaling

Webis E-Betaling is opgezet om belastingkantoren, waterschappen en gemeenten te ondersteunen bij de invordering. U kunt een groep klanten selecteren bijvoorbeeld omdat deze de aanslag nog niet betaald heeft. Deze groep wordt per e-mail of sms herinnerd dat men de aanslag voor een bepaalde datum betaald moet hebben, anders gaat men het volgende traject in, wat tot kosten leidt voor de klant. Ook kan dit bijvoorbeeld ingezet worden om klanten die gebruik maken van een betalingsregeling, enkele dagen voordat er betaald moet worden een melding per email of sms te informeren om op tijd te betalen. 

De meeste belastingorganisatie gebruiken deze module bij het invorderproces, maar uiteraard kan dit ook binnen de andere processen gebruikt worden. Vanuit de email of het sms bericht wordt de klant verwezen naar de Digitale Balie waar de klant vervolgens de iDEAL betaling direct kan regelen.

Voordelen:

  • Geïntegreerd in uw huidige infrastructuur;
  • Vaste kosten bij BakerWare per jaar, dus niet per transactie of per email (wel heeft u kosten aan uw contractpartij voor de betalingen);
  • Werking bij iDEAL, dus geen andere contractpartijen voor betalingen;
  • Veilig en betrouwbaar.

Agenderen

Vaak wilt u dat een belastingplichtige zo spoedig mogelijk betaalt. Maar er zijn ook veel situaties waarbij de klant pas op een later moment hoeft te betalen bij betalingen. In de Portal kunt u transacties aanmaken, waarbij de verzenddatum in de toekomst ligt. Dit kan zowel met email als met sms. In het geval u meerdere toekomstige betalingen afspreek met de klant, maakt u meerder transacties vooraf aan.