webis

E-Formulieren

In de Digitale Balie zijn een groot aantal voorgedefinieerde formulieren beschikbaar. Ook kunt u zelf uw eigen formulieren door BakerWare laten genereren. Hieronder enkele voorbeelden, in de praktijk zijn er inmiddels vele formulieren beschikbaar.

  • Standaard;
  • Aangifte leegstand;
  • Aangifte precariobelasting leidingen;
  • Aangifte toeristenbelasting;
  • Controle objectkenmerken;
  • Aangifte reinigingsrecht;
  • Afhandeling loonvordering.