webis

BakerWare Gemachtigde Bezwaar

Bezwaren van No Cure No Pay Bureaus geautomatiseerd inboeken en taxatieverslagen digitaal aanbieden met BakerWare Gemachtigde Bezwaar.

Gemeenten hebben er hun handen vol aan; alle papieren bezwaren namens de gemachtigde No Cure No Pay bureaus. Zij weten huizenbezitters steeds vaker te overtuigen om een bezwaar in te dienen en bij de meeste gemeenten resulteert dat in veel handmatig werk. Bij BakerWare hebben we dit proces met klanten goed bekeken en bieden nu dé mogelijkheid om het complete  proces van indienen en verwerken volledig te digitaliseren. Dat levert voor iedereen voordelen op in tijd, efficiëntie en kosten.

Hiermee faciliteert de gemeente No Cure No Pay bureaus om op een gestroomlijnde manier digitaal bezwaar in te dienen, los of in bulk. Zodra er een bezwaar wordt ingediend, wordt er een online dossier aangemaakt. Het digitale dossier is altijd inzichtelijk en er kunnen aanvullingen gedaan worden, of het bezwaar kan worden ingetrokken.

Er worden automatisch digitale dossiers aangemaakt. Dit zorgt voor overzicht en een eenduidige voering van de administratie waardoor communiceren een stuk efficiënter gaat. Sterker nog, de correspondentie kan via BakerWare Gemachtigde Bezwaar volledig digitaal verlopen.

Taxatieverslagen kunnen eenvoudig digitaal geraadpleegd en gedownload worden, zowel los als in bulk. Dat scheelt veel geld met versturen en het is nog een stuk sneller ook. Ook wordt bijgehouden wie, wanneer het taxatieverslag raadpleegt.

  • Eén landelijke omgeving waar inmiddels 33 gemeenten op zijn aangesloten
  • No Cure No Pay bureaus werken al 3 jaar met onze oplossing
  • Bezwaren worden online, volgens een vast afgesproken formaat ingediend
  • Gebruiksvriendelijk verwerkingsscherm om het bezwaar en de machtiging eenvoudig te controleren en direct in te boeken in de backoffice applicatie
  • Mogelijkheid tot geautomatiseerd inboeken van de bezwaren
  • Digitale ontvangstbevestiging
  • Taxatieverslagen worden digitaal aangeboden en hoeven dus niet meer verstuurd te worden
  • Bezwaren kunnen digitaal worden aangevuld of ingetrokken
  • Een gemachtigde kan op elk gewenst moment online het dossier inzien

Met BakerWare Gemachtigde Bezwaar kunnen gemeenten en No Cure No Pay bureaus gezamenlijk zorgen voor een snelle en duidelijke verwerking van de WOZ-bezwaren.

Inmiddels worden er al voor 33 gemeenten WOZbezwaren ingediend via deze eDienst van BakerWare. Zijn jullie de volgende?

 

Nieuwsgierig geworden en benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact op met Guido (06-51032658 / guido.plaggenborg@bakerware.nl) of Marco (06-20506189 / marco.van.beek@bakerware.nl).