webis

GIS-portaal

Het GIS-portaal: alle administratieve en geografische gegevens in één overzicht bij elkaar. U kunt vanuit de kaart naar de administratieve data en/of andersom.

Het GIS-portaal wordt gevoed door een belastingmagazijn, door uw belastingsysteem en/of kaartlagen die aangeleverd kunnen worden. Ook kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld de PDOK services (www.pdok.nl). Hierdoor is het mogelijk om snel ruimtelijke gegevens inzichtelijk te maken.

Het GIS-portaal is geheel geïntegreerd binnen Webis Portal en is bij de Regionale Belasting Groep als eerste geïmplementeerd. Interesse? Neem dan contact op met info@bakerware.nl .

Mogelijkheden:
• parkeerzones (af te nemen van de gemeenten waar we parkeerheffingen doen);
• toon kadastrale percelen wel en niet opgenomen in WOZ-object;
• toon leegstand op de kaart;
• aantal bewoners per adres afgezet tegen aantal opgelegde vervuilingseenheden; daar waar afwijkingen zijn deze zichtbaar maken;
• objecten met reinigingsrecht;
• objecten per duwoz-codering afbeelden op de kaart (voor de deelnemende gemeenten);
• wel / niet beschikte WOZ-waarde per jaar;
• toon geblokkeerde WOZ-objecten (niet aangeleverd door gemeente);
• toon woz-objecten waar stopcode op plicht actief is;
• aanmaningen, dwangbevelen, HB’s per jaar per postcodegebied/gemeente afbeeldenop de kaart;
• beslagen BOZ, BRZ, loon, derden. Toon dit per jaar per postcodegebied/gemeente;
• welk waterverbruik is er op het object;
• kadastraalrecht weergeven (volledig eigendom of recht van overpad);
• dakkapellen /bergingen/ aanbouwen op de kaart;
• groepaanduiding woningen tbv modelmatig waarderen;
• tonen van de oblieken;
• kwaliteit / onderhoud / uitstraling / doelmatigheid / voorzieningen (Koudv);

GIS4
GIS3
GIS2