webis

Kwijtschelding

Kwijtschelding is een tijdvretend proces. Niet voor niets heeft BakerWare diverse producten om de aanvraag en afhandeling van Kwijtschelding te automatiseren. Hieronder een korte uitleg van de producten en hun verschillen en overeenkomsten:

  • Kwijtscheldingsformulieren volledig invullen in de digitale balie (achter DigiD)
  • Kwijtscheldingsformulieren volledig invullen op de website (zonder DigiD)
  • Kwijtschelding 2.0 / Verkorte Kwijtschelding

De eerste twee varianten zijn vrijwel gelijk aan elkaar en zorgen voor zowel de intake als de afhandeling van de kwijtscheldingsaanvragen. De doorverwerking in het belastingsysteem is hierin opgenomen. Dit bespaart veel kantoren een hele grote handmatige operatie. Partijen die dit hebben ingeregeld hebben de investering binnen ettelijke maanden terugverdiend.

Kwijtschelding 2.0 is de variant waarbij veel informatie vanaf het Inlichtingenbureau beschikbaar komt en er dus door de burger minder aangeleverd hoeft te worden. Hiermee wordt de afhandeling van kwijtscheldingsaanvragen vereenvoudigd. De gegevens van de burger worden tegen het Inlichtingenbureau aangehouden. Hiermee kan bepaald worden of een burger voor kwijtschelding in aanmerking komt, of niet.

Echter iedereen die  van het Inlichtingenbureau een belemmering heeft op automatische kwijtschelding krijgt een brief met daarin de mededeling dat de persoon niet voor automatische kwijtschelding in aanmerking komt. Deze klanten worden dan ook naar de digitale balie geleid om daar tegen één of meer van de belemmeringen in te gaan of om het volledige kwijtscheldingsformulier in te vullen.