webis

Ondernemersbalie

Het ondernemersportaal is de Digitale Balie voor ondernemers en instellingen. Middels E-Herkenning krijgt de klant toegang tot het Ondernemersportaal. Hierbinnen kunnen de klanten aanslagen inzien, WOZ taxaties ophalen, bezwaren indienen, betalen of een automatische incasso indienen.

Ook kan de klant van hieruit de aangifte toeristenbelasting, aangifte voor Zuiveringsheffing voor Bedrijven en andere aangiften indienen. Ook voor de aanvraag van tijdelijke Lozings- en Parkeervergunningen kan deze module gebruikt worden.