webis

Parkeren module

Webis Parkeren is eigenlijk een module binnen de Digitale Balie. Met deze module kunt u een groot gedeelte van de bezwaren tegen de naheffingsaanslag, geautomatiseerd verwerken. In uw back-office wordt het bezwaar doorgezet, zonder dat een medewerker hier nog werk aan heeft. In de Digitale Balie worden met deze module de volgende opties geboden:

  • Bij enkele grieven wordt de doorgang naar het bevestigen van het bezwaarschrift geblokkeerd door middel van een goed gemotiveerde tekst. Denk hierbij aan bezwaren als:
    • ‘ik was net een kaartje aan het kopen’
    • ‘ik wist niet dat het een betaald parkeren zone betrof’
    • ‘het gaat maar om enkele minuten’
  • Bezwaren omdat iemand een foutief kenteken heeft ingevoerd door middel van automatische controles toewijzen.

In deze laatste groep zit veel werk. Op basis van uitspraak van de rechter moet een naheffingsaanslag door een foutief ingevoerd kenteken toegewezen worden. Deze module bepaalt op basis van enkele slimme en logische controles of het aannemelijk is dat het kenteken foutief is ingevoerd. Deze actie kan BakerWare vervolgens met een eigen actieverslag en parameters naar uw back-office sturen, waarna deze geautomatiseerd verwerkt wordt.

Tetra Bio-Pharma Closes the Acquisition of Panag Pharma tretizen 20 big pharma sues to block minnesota insulin program