webis

Rapportages

Veel belastingsamenwerkingen worstelen met het beschikbaar krijgen van de juiste rapportages. Dit speelt niet alleen bij de strategische processen, maar ook bij vele tactische en operationele processen. Vaak kost het veel moeite om de informatievoorziening naar de deelnemers op orde te krijgen.

Voor sturing van operationele processen en verantwoording naar deelnemers, accountant en bestuur is het nodig dat uw organisatie toegang heeft tot deze informatie en hieruit de juiste rapportages kan genereren. Dat zoiets een behoorlijke klus is, moge duidelijk zijn.

BakerWare heeft in opdracht van de BgHU een uitgebreid rapportageportaal en deelnemersportaal (voor deelnemende gemeenten en waterschappen) ontwikkeld. Deze kan ook gebruikt worden voor allerlei interne rapportages.

Voordelen

  • informatie op eenduidige wijze beschikbaar stellen via één presentatieschil over de verschillende front- en back-office belastingsystemen heen;
  • informatie werkelijk uit het belastingpakket afgezet tegen raming deelnemer met kleurindicatie of al dan niet aan KPI voldaan wordt. Informatie visueel tonen via een Dashboard;
  • gegevens uit de verschillende (Key2Belastingen, Gouw, Pink, Ortax, Geotax) databases kunnen ontsluiten;
  • Informatie uitsplitsen per deelnemer en belastingjaar;
  • weergave variabel door gebruiker instelbaar voor periode ‘van–tot’. Default weergave huidig kalenderjaar en vorig kalenderjaar;
  • als gebruiker begrotingscijfers van deelnemers en KPI’s zelf kunnen verversen;
  • borgen dat gerapporteerde informatie over een bepaalde periode niet wijzigt in geval in toekomst hetzelfde overzicht gegenereerd wordt over dezelfde periode.