webis

Onvermogen portaal

Proces ‘Onvermogen’ bij problematische schulden
Wanneer iemand structureel niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, kan er sprake zijn van problematische schulden. Het proces ‘Onvermogen’ is een omvangrijk proces. Hierbij heeft u te maken met Schuldhulpverleners, Curators en Bewindvoerders. Het proces omvat veel en diverse werkzaamheden welke een grote capaciteit vraagt.

In 2019 is het aantal schuldhulpverleningen toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Ook in de eerste maanden van dit jaar is al duidelijk dat deze aantallen verder stijgen. Het Nibud verwacht hierin ook nog een verdere stijging.

In ieder traject zitten veel stappen die genomen moeten worden en is er veel informatie behoefte waaraan gedaan dient te worden. Hieronder enkele voorbeelden van werkzaamheden in het ‘Onvermogen’ proces waar veelal handwerk in zit.

 • Registreren en monitoren van de minnelijke schuldregeling met Schuldhulpverleners
  • Versturen saldo overzicht
  • Uitstel voor stabilisatiefase
  • Start van het traject
  • Betalingsvoorstel tegen finale kwijting
  • Tussentijdse extra acties zoals kwijtschelding en tussensaldo
  • Beëindiging met of zonder WSNP aanvraag

 

 • Registreren van Faillissementen, Bewindvoeringen en WSNP’s
  • Registreren Curator of Bewindvoerder
  • Vastleggen beschikking
  • Versturen saldo overzicht
  • Overige acties zoals kwijtschelding, betalingsregelingen, wijzigen van rekeningnummer of aanvraag AIC
  • Aanpassingen postadres

 

 • Veel contactmomenten
  • Verwerken alle papieren aanvragen en verzoeken
  • Tussentijdse statusoverzicht
  • Bevestigen van alle acties
  • Versturen van alle gevraagde documenten en informatie

 

Digitalisering van het ‘Onvermogen’ proces
Sinds 2015 kunnen werkzaamheden in het gehele ‘Onvermogen’ proces ondersteund worden door het Onvermogenportaal. Meerdere organisaties zoals Gemeenten, Waterschappen en Belastingsamenwerkingen krijgen hierdoor reeds alle vragen en verzoeken enkel nog maar digitaal binnen. Al deze verzoeken worden volledig geautomatiseerd verwerkt.

Bij deze organisaties heeft het Onvermogenportaal van BakerWare besparingen opgeleverd tussen de 0,5 en 1,5 fte. Het gebruik van het Onvermogenportaal neemt momenteel alleen maar toe. Enkele feiten hierover.

 • Ieder jaar een verdubbeling van online acties
 • In 2019 +/- 86.000 unieke digitale acties in digitale dossiers
 • In 2019 tussen de 100.000 en 150.000 acties per klant als hierbij ook wordt gekeken naar het geautomatiseerd zoeken en tussentijdse extra status updates.

Er zijn al 3000 Schuldhulpverleners en Bewindvoerders die gebruik maken van het Onvermogenportaal.

Werkt met iedere (belasting) applicatie
Iedere applicatie kan gekoppeld worden aan het Onvermogenportaal, ongeacht welke leverancier. Momenteel zijn er koppelingen met 2 grote belastingapplicaties.

 

Wilt u meer informatie over het Webis Onvermogenportaal? Laat dan hier uw gegevens achter of bel met Marco van Beek (06 2050 6189) of Douwe van der Boon (06 2097 1194).

Webinar Onvermogenportaal