webis

Onvermogen

Via Webis Onvemogen (Schuldhulpverlening) kan de schuldbemiddelaar gedurende het gehele traject zelfvoorzienend te werk gaan en kunnen acties geautomatiseerd verwerkt worden in het belastingsysteem. Voor u als belastingkantoor, gemeente of waterschap de perfecte tool, om het zeer bewerkelijke proces rondom Onvermogen geheel te automatiseren. De voordelen voor uw organisatie zijn evident. Terugverdientijd is binnen enkele maanden gerealiseerd!

Inmiddels draait Webis Onvermogen bij diverse belastingkantoren. Bij de ontwikkeling van deze module zijn ook de NVVK-leden (NVVK=brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) betrokken. Een schuldhulpverlener kan zelfvoorzienend alle acties online verrichten en beschikt direct over de juiste informatie. Deze informatie kan ook al (geautomatiseerd) verwerkt worden door het belastingkantoor, de gemeente of het waterschap.