webis

Voormelding WOZ

Met Webis Voormelding WOZ kunnen huiseigenaren zelf via de Digitale Balie (het Burgerportaal) van BakerWare de nieuwe WOZ-waarde voor het komende belastingjaar vooraf inzien. Ook kunnen ze deze beoordelen én eventueel onjuiste gegevens wijzigen. De eventuele wijziging van de waarde wordt dan zichtbaar bij de nieuwe aanslag in het betreffende belastingjaar.

Het voordeel is de mogelijkheid om het gemeentelijk bestand te optimaliseren door de burger ook de primaire en secundaire objectkenmerken te laten controleren. Het doel is dat de burger in het volgende jaar een correcte aanslag OZB ontvangt. Webis Voormelding WOZ heeft als positief neveneffect dat het belastingkantoor kosten kan besparen, doordat er minder bezwaren en daarmee ook minder beroepen afgehandeld hoeven te worden.

Hier kan men de deelobjecten controleren en aanvullen, ook worden diverse vragen over de toestand van het object gesteld. Deze vragen/antwoorden worden doorgestuurd naar het belastingsysteem welke alles verwerkt. Een en ander kan resulteren in een aanpassing van de WOZ waarde.

Hier wordt het kadastrale perceel getoond en de burger kan hier zelf een toelichting geven.

Dit is het totaaloverzicht. Door te bevestigen, ontvangt de burger een PDF. Deze kan men altijd weer terugzien in de Digitale balie en/of per mail ontvangen.