webis

Digitale Balie

De Digitale Balie is het portaal voor burgers op internet dat belastingplichtigen in staat stelt om zelf gegevens over de ontvangen aanslagen in te zien of bijvoorbeeld de taxatieverslagen te bekijken. Maar men kan ook zelf de hondenbelasting aan- of afmelden of bezwaarschriften op aanslagen indienen. Inloggen gebeurt voor burgers via DigiD. De Digitale Balie verwerkt wijzigingen direct in uw backoffice systeem. Uiteraard wordt rekening gehouden met de laatste beveiligingstechnieken. De Digitale Balie wordt afgestemd op bestaande procedures binnen uw organisatie. Elke dienst die u digitaal wenst aan te bieden integreert BakerWare in haar Digitale Balie. Eenvoudig en makkelijk, waardoor u enorme efficiencyslagen kunt maken.

Voorbeelden

 • tonen van aanslagen inclusief de details;
 • tonen van betalingen en verrekeningen;
 • tonen van taxatieverslagen;
 • aanvragen van kwijtschelding;
 • bezwaar maken op de aanslag (verschillende soorten);
 • aan- en afmelden van bijvoorbeeld hondenbelasting en toeristenbelasting
 • automatische incasso aanvragen;
 • naw-gegevens wijzigen;
 • huishouden wijzigen (één naar meerpersoons of andersom);
 • aanvragen van uittreksels;
 • verhuizing;
 • klachten etc.