overig

WOZView

De Waarderingskamer heeft aan iedere bronhouder van de WOZ verplicht om per 1 oktober aanstaande de WOZ-waarden beschikbaar te hebben. Indien u op 1 oktober nog niet bent aangesloten op de LV-WOZ (Landelijke Voorziening) dient u deze gegevens op een andere manier openbaar te maken. BakerWare kan u ondersteunen om via uw eigen website de WOZ-waarde te tonen aan uw burgers.

Dit kan middels een WOZ-Viewer, een makkelijke oplossing om de burger zijn of haar WOZ-waarde te kunnen tonen. Middels een door u aangeleverde StUF-WOZ kan op eenvoudige manier via de website van uw organisatie of via www.wozview.nl de juiste WOZ-waarde aan de burger worden getoond. De WOZ-waarde is opvraagbaar door alleen een postcode en huisnummer in te voeren. De burger ziet de WOZ-waarde in de WOZ-Viewer en kan deze desgewenst afdrukken.

Werking

  • De WOZ-waarde van het betreffende belastingjaar heeft de status beschikt;
  • de site www.wozview.nl toont de meest actuele beschikte WOZ-waarde;
  • u kunt op ieder moment een nieuw StUF-WOZ bestand aanleveren;
  • per IP nummer geldt een maximum van 10 opvragingen per dag, deze waarde is in te stellen;
  • optioneel kan de WOZ-Viewer uitgebreid worden met een email validatie, waardoor het resultaat (de WOZ-waarde) naar de email van de gebruiker wordt gestuurd. Ook hierop kan dan een limiet ingesteld worden op het aantal opvragingen;
  • Implementatie kan enorm snel, nadat u een StUF-WOZ heeft aangeleverd.

Tegen een kleine meerprijs integreren we u ook de GIS-voorziening, zodat behalve op postcode en huisnummer ook via de kaart gezocht kan worden.